Syfra Totaal

Specific problems, custom solutions

Onderhoud aan apparatuur is een ruim begrip.
Wat er onder onderhoud valt kunt u zelf bepalen.
Enkele steekwoorden bij het onderhoud zijn:

- Controle hardware
- Stofvrij maken van computer
- Adviezen over beveiliging
- Controle Windows en de huidige staat qua updates
- Controle of drivers up-to-date zijn
- Controle op de lopende processen (ivm spyware, malware, keyloggers)
- Controle op virussen
- Tijdelijke bestanden opschonen
- Niet gebruikte programma's verwijderen

en wat u hier nog meer onder wil laten vallen.
Neemt u voor meer vragen contact met ons op.

Copyright ©2004-2021 Syfra Totaal