Syfra Totaal

Specific problems, custom solutions

Zoals wellicht bekend is het zeer belangrijk om juiste tijden te gebruiken op servers, clients en andere apparaten.
Als tijden niet kloppen kunnen er hele vreemde dingen gebeuren.
Denk hierbij aan:

  • Gebruikers kunnen niet inloggen op een domein
  • Nieuwere bestanden worden overschreven door oudere exemplaren
  • Servers kunnen geen data meer sychroniseren

Soms is er geen mogelijkheid om te synchroniseren met externe NTP servers omdat er geen mogelijkheid tot internet is.
Gelukkig is er vanaf Windows XP een mogelijkheid ingebouwd om de computer als tijdserver te gebruiken, echter is dit niet bekend bij veel mensen.
Hieronder zal ik proberen duidelijk te maken hoe deze functie in te schakelen is.

De W32Time service wordt gebruikt als client en als server, echter staat de serverfunctie standaard uitgeschakeld.

Gebruik allereerst het services console om de service te starten.
Deze is op verschillende manieren op te roepen
1) Open "Uitvoeren" (Windows + R) en type daar services.msc en klik op OK.


2) Klik op Start => Configuratiescherm => Systeembeheer => Services

Het onderstaande scherm zal openen en ga vervolgens onderaan de lijst op zoek naar "Windows Time"


Open de Windows Time, start de service en stel hem in op automatisch.


Om de server verder aan te zetten is een registeraanpassing vereist.
Open RegEdit en ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
en verander de "Enabled" waarde van 0 naar 1 zoals hieronder te zien is


De laatste stap is om de instellingen toe te passen op de huidige configuratie.
Dit is te doen door het command scherm te openen (Windows + R => CMD => OK) en het volgende in te toetsten:
w32tm /config /update 

Door het volgende in te toetsen kan men de huidige configuratie zien:
w32tm /query /configuration

Dit is hieronder te zien


In het overzicht is te zien dat de VMICTimeProvider (Local) veranderd is naar 1, dit betekent dat de server geactiveerd is.
Copyright ©2004-2021 Syfra Totaal